Android har doblet sin markedsandel på ett år!

Android går voldsomt fram på bekostning av iOS, Blackberry og Windows.

android chart opp1 Android har doblet sin markedsandel på ett år!

 

 

 

 

 

 

I Gartner group sin 3. kvartals rapport går det klart fram at Android øker sin markedsandel betydelig.

På ett år har markedsandelen økt fra 25,3% til 52,5%. I Q3 2010 ble det solgt 20 millioner Android enheter i Q3 2011 ble det solgt 60 millioner enheter!

Det blir spennende å følge utviklingen etter Q4 2011, da kommer svaret på hvilken innvirkning iPhone 4S og iOS 5.0 har hatt på innbyrdes fordeling av markedet mellom Android og iOS.

Det meste taler for at den positive utviklingen vil fortsette for Android.

Her finner du de beste tilbudene på android nettbrett!

There are no comments yet. Be the first and leave a response!

Leave a Reply

Personvern | Ansvarsbegrensning | Om oss